Glommaløpet gir 176.000,- til Kreftforeningen

Martin Fredheim 06.11.2015

Vårt motto har helt siden starten vært at Glommaløpet skal ha en distanse for alle. Dette dreier seg om folkehelse! Sier Ragnar Kruse-Madsen leder i Fredrikstad IF og Henrik Biørnstad, leder i Sarpsborg IL Friidrett

-Da vi startet planleggingen av Glommaløpet var målet å lage et mosjonsløp for folk flest. Ved å tilby fra 800 meter til 16 km, ville vi senke terskelen for å bli med i løpekonkurranse. Greidde vi det ville Glommaløpet også bli et godt folkehelsetiltak, og det tror vi det har blitt. I fjor hadde vi over 1500 deltagere. Sier Ragnar Kruse-Madsen, leder i Fredrikstad IF og Henrik Biørnstad, leder i Sarpsborg IL Friidrett. -Allerede ved første års arrangement besluttet vi at 1/3 av et eventuelt overskudd skulle gå til Kreftforeningen. De øvrige midlene går tilbake til klubbene for barn og ungdomsaktiviterer.

Glommaløpet er et stort arrangement med mange mennesker i sving. For at deltagerne skal få en god opplevelse er vi avhengige av en formidabel dugnadsinnsats fra frivillige. På selve løpsdagen er det over 100 personer innvolvert i en eller annen form for dugnad, sier Kruse-Madsen og Biørnstad. -Vårt samlede bidrag til Kreftforeningen er hittil kr 176 082 + beløp fra bøsseinnsamlinger på løpsdagene. Her har alle som er glad i Glommaløpet bidratt, det være seg deltakere, samarbeidspartnere eller dugnadsarbeidere, sier Kruse-Madsen og Biørnstad.

 

-Disse pengene kommer svært godt med. Kreftforeningen får det meste av sine inntekter gjennom gaver og aksjoner fra privatpersoner og bedrifter. Derfor er denne type prosjekter så viktig og foreningen setter stor pris de to idrettslagenes engasjement for kreftsaken, sier rådgiver i Kreftforeningen, Nils Th. Vasaasen

 

- Kreftforeningens hovedmål er at færre skal få kreft. Derfor er forebygging viktig for foreningen, og vi jobber derfor med informasjon om sol, tobakk, kosthold, og ikke minst fysisk aktivitet. Den breddeprofilen som «Glommaløpet» representerer, har derfor samme målsetting som Kreftforeningen, sier Vasaasen.

Glommaløpet 2016

-Vi fortsetter i samme ånd! I 2016 jobber vi med å få på plass et løp som folk flest kan bli med på,et profesjonelt og ettertraktet arrangement for supermosjonistene og en happening for bedrifter i distriktet, sier Kruse-Madsen og Biørnstad.

 

-Som de fleste har fått med seg feirer Sarpsborg 1000-årsjubileum i 2016. I den anledning håper vi å kunne få til litt ekstra liv på torget i år! -Uavhengig av hvilken etappe du løper, kan vi love at du på slutten av dagen har opplevd kicket av å delta i en konkurranse – samtidig har du blitt i litt bedre form.

Planleggingen er i full gang! avslutter Ragnar Kruse-Madsen og Henrik Biørnstad

Some descriptionundefined            Some descriptionSome descriptionSome descriptionSome descriptionSome descriptionSome descriptionundefined