Glommaløpet kontrollmålt av Kondis

admin 11.03.2014

For å være sikre på at Glommaløpet 10-miles faktisk er 10-miles (16090 meter) har vi fått løypa kontrollmålt av Kondis.

Les mer om kontrollmåling og se liste over kontrollmålte løp her:
www.kondis.no/kontrollmaalte-loeyper.152009.no.html

Some descriptionundefined            Some descriptionSome descriptionSome descriptionSome descriptionSome descriptionSome descriptionundefined